perjantai 4. toukokuuta 2012

Laki kalastuslain muuttamisesta 270/2011

Rehellisen kalastajan kannalta tärkein uudistus on että 1.4.2012 alkaen on alamittainen kala heitettävä takaisin veteen, olipa se elävä tai kuollut.

Kalojen alamittoja:
Merilohi 60 cm (paitsi Perämerellä 50 cm)
Merilohi 60 cm jokialueella
Meritaimen 50 cm
Järvilohi 40 cm
Taimen 40 cm
Nieriä 40 cm (Vuoksen vesistöalueella ja Inarinjärvessä)
Kuha 37 cm
Harjus 30 cm

Kuhan kalastuksessa vapaaehtoiseksi alamitaksi suositellaan vähintään 45 cm.

Mielenkiintoisia poimintoja kalastuksen valvontaa koskevasta kalastuslain uusista säännöksistä:

36 §
Säädettyä vähimmäismittaa pienempi kala tai rapu on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena. Täysimittainen kala tai rapu on laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena, jos se on pyydetty:
1) rauhoitusaikana;
2) kielletyllä pyydyksellä; tai
3) kielletyllä kalastustavalla.

89 §
Todistus kalastuksenhoitomaksun ja viehekalastusmaksun maksamisesta on pidettävä mukana kalastusta harjoitettaessa sekä vaadittaessa näytettävä jäljempänä 96 §:ssä mainitulle viranomaiselle tai kalastuksenvalvojalle.

99 §
Valvontaviranomaisen ja kalastuksenvalvojan tarkastusoikeus

Kalastuksenvalvojalla on oikeus tarkastaa, että vedessä, kalastukseen käytettävässä kulkuvälineessä tai rannalla oleva pyydys ja saalis ovat säännösten ja määräysten mukaisia.

100 §
Valvontaviranomaisen ja kalastuksenvalvojan talteenotto-oikeus

Edellä 96 §:ssä tarkoitetulla viranomaisella ja kalastuksenvalvojalla on oikeus ottaa talteen kalastuksessa käytetty pyydys, kalastusväline ja saalis, jos:
1) kalastusaikoja, pyydyksiä, pyydysten määrää, pyyntitapoja, alamittoja tai rauhoitusta koskevia säännöksiä tai määräyksiä rikotaan;
2) kalastusta harjoitetaan ilman kalastusoikeutta tai kalastusoikeuden ilmeisesti ylittäen; tai
3) pyydystä ei ole merkitty 33 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti